Hvert år får over 11 million menn verden over diagnosen prostatakreft, noe som gjør denne krefttypen til en av de mest utbredte blant menn. Vi lagde Progether for å gjøre det enklere for pasienter og deres pårørende å finne relevant informasjon om prostatakreft, sammenligne behandlinger, og gjøre helsedata lettere tilgjengelig for forskning.

Fordeler ved å bli med i Progether

Progether er en gratis webtjeneste for prostatakreftpasienter - for øyeblikket kun tilgjengelig på tysk. Kan du tysk, kan du gå på vår tyske søsterside og registrere deg der, men vær oppmerksom på at den tyske tjenesten er tilpasset tyske forhold. Etter hvert som vi utvider tjenesten internasjonalt, vil Progether inneholde unike helsedata og et bredt spekter av erfaringer fra tusenvis av prostatakreftpasienter verden over. All data hentes inn anonymt og doneres til kreftforskning.

God oversikt over DINE helsedata

 • Enkel og trygg registrering av alle dine prostatakreftdata på nett.
 • Få en strukturert oversikt over alle undersøkelser, prøveresultater og behandlinger.
 • Spør alltid legen om en kopi av journalen din, og oppdater dine data hver gang du har nye prøveresultater, eller når du har vært til behandling.
 • Del dine data med legene, slik at de alltid har informasjonen de trenger for å gi deg den beste behandlingen. Å ha all informasjon på ett trygt sted er praktisk når du konsulterer flere spesialister, eller søker en second opinion (fornyet vurdering) fra en annen lege enn den som ga deg den opprinnelige diagnosen.

Informasjon om prostatakreft tilpasset DEG

 • Du finner selvfølgelig masse generell informasjon om prostatakreft på nettet, men Progether tilpasser all informasjon til din spesifikke diagnose basert på datene du har registrert.
 • Forstår du mer om din sykdom, kan du involvere deg aktivt i alle beslutninger som tas angående behandling – og forstå hva disse valgene virkelig innebærer for deg.
 • Kunnskapsbasen vår er produsert av internasjonalt anerkjente eksperter på prostatakreft og her vil du alltid finne de nyeste forskningsresultatene.

Del dine erfaringer og støtt forskning på prostatakreft

 • Lær av erfaringene liknende pasienter har med de ulike behandlingsmulighetene, både på godt og ondt, og finn ut hva som er viktig for DEG.
 • Del dine erfaringer og bidra til å skape en global database med unik kunnskap om prostatakreft.
 • Dine data analyseres og sammenlignes med data fra liknende pasienter, og kombineres med ekspertinformasjon, slik at du alltid får et relevant beslutningsgrunnlag.
 • Gjør en forskjell og ta del i historiens største kollektive innsamling av prostatakreftdata til forskningsformål. Ved å analysere store datamengder, kan vi få ny innsikt i årsakssammenheng og virkning av kreftbehandling sammenlignet med tradisjonelle metoder.

Måling av pasientrapporterte utfallsmål (PROMs) i kreftbehandlingen

 • Like viktig som å få god behandling for prostatakreft, er det å leve godt med en kreftdiagnose både før, under og etter behandling. Derfor ønsker vi å måle din opplevelse av symptomer og livskvalitet i forbindelse med kreftbehandling.
 • Når man måler livskvalitet, ser man på mennesket som en helhet, og hvordan livet og livsbetingelsene oppleves av den enkelt.
 • Både sykepleiere, leger og annet helsepersonell som jobber med prostatakreft kan dra nytte av disse kvalitetsmålingene.