Fordelene du får ved å melde deg inn i Progether

Progether er en webtjeneste for prostatakreftpasienter, laget av pasienter og spesialister på prostatakreft. Tjenesten er gratis og tilgjengelig via mobil, nettbrett eller datamaskin. Her kan du enkelt registrere og organisere dine helsedata på en god og oversiktlig måte. Du får dessuten skreddersydd informasjon basert på dine selvrapporterte helsedata, noe som hjelper deg når du orienterer deg om behandlingsmuligheter eller ved oppfølging før, under og etter behandling. Din personlige erfaring er viktige for kreftforskning. Derfor samler vi inn mest mulig informasjon om din kreftsykdom, slik at den kan forskes på - helt anonymt selvfølgelig. Målet er at kreftbehandlingen skal bli bedre og mer treffsikker enn den er i dag.

God oversikt over DINE helsedata

Progether - Dine personlige prostatakreftdata
 • Registrer deg og få gratis innlogging til vår pasientportal.

 • Her kan du enkelt og trygt samle alle dine prostatakreftdata.

 • Legg inn undersøkelser, prøveresultater, behandlinger osv.

 • Dine data lagres trygt og kan oppdateres så ofte du har behov for det.

 • Skriv ut data eller del de med legen.

Få informasjon tilpasset DIN eksakte kreftdiagnose

Progether - Din personlige kunnskapsbase om prostatakreft
 • Prostatakreft kommer i ulik alvorlighetsgrad og mennesker responderer ulikt på behandlingene som gis. Basert på dine egenrapporterte data, viser vi innhold som er relevant for deg og din eksakte diagnose.

 • Ved å lære mer om din sykdom, kan du involvere deg aktivt i alle beslutningsprosesser – og forstå hva disse valgene virkelig innebærer.

 • Kunnskapsbasen vår er produsert av internasjonalt anerkjente eksperter på prostatakreft og er i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjen for behandling av prostatakreft. Du får også siste nytt fra forskningsfronten.

 • Den norske kunnskapsbasen blir tilgjengelig i løpet av høsten 2019.

Del dine erfaringer og støtt forskning på prostatakreft

Progether - Lær av erfaringene til liknende prostatakreftpasienter
 • Del av dine egne erfaringer som pasient og bidra til å skape en global samling med unik kunnskap om prostatakreft.

 • La forskere få et nytt og bedre datagrunnlag for forskning på prostatakreft.

 • Støtt kreftforskning med din kunnskap.

 • Vi selger ikke data, vi forsker på de.

Måling av pasientrapporterte resultater (PROMs) i kreftbehandlingen

Progether - Måling av pasientrapporterte resultater (PROMs)
 • Like viktig som å få god behandling for prostatakreft, er det å leve godt med en kreftdiagnose både før, under og etter behandling. Derfor ønsker vi å måle din opplevelse av symptomer og livskvalitet i forbindelse med kreftbehandling.

 • Når man måler livskvalitet, ser man på mennesket som en helhet, og hvordan livet og livsbetingelsene oppleves av den enkelte.

 • Forskere og helsepersonell som jobber med prostatakreft drar nytte av disse kvalitetsmålingene. Dine erfaringer gjør at det blir enklere å tilpasse kreftbehandlingen og finne ut hvilken behandling som gir best resultat.

Innholdet du finner i Progether er laget for å gi deg kunnskap om prostatakreft og er ikke ment å erstatte de råd eller behandlinger du får hos lege eller autorisert helsepersonell. __Du må aldri vente med å konsultere lege dersom din medisinske tilstand forverres.__