Registrering

God informasjon er viktig når man er syk. Kunnskap om egen kreftsykdom og hva man skal gjennom, er nyttig når man står foran et langt behandlingsforløp.
Progether hjelper deg å kartlegge hvilke undersøkelser og behandlinger du må gjennom. Dette skjer automatisk ved at du legger inn dine aktuelle helsedata. Tjenesten er gratis. All helsedata blir anonymisert og brukt til medisinsk og helsefaglig forskning for å gi pasienter en bedre og tryggere behandling.

Vi er foreløpig i en betafase med begrenset funksjonalitet, det kan derfor være litt rusk i maskineriet. Husk likevel å registrere reelle data, da de brukes i forskning. Du får beskjed når vi legger til nye funksjoner.