Positron-emisjonstomografi (PET-CT) er en kombinasjon av en avansert nukleærmedisinsk undersøkelse og en Computertomografi (CT). Positron (= elektrisk ladede elementærpartikler).