Testosteron dannes hovedsakelig fra kolesterol i testiklenes Leydig-celler, men også delvis i binyrebarken. Det er en del av hjernen som kalles hypotalamus som beordrer testosteronproduksjonen. Hypotalamus skiller ut et hormon som heter LHRH (Luteiniserende frigjøringshormon eller GnRH (gonadotropin frigjøringshormon), og som stimulerer hypofysen til å produsere og skille ut luteiniserende hormon (LH) som stimulerer testosteronproduksjonen og follikkelstimulerende hormon (FSH) som stimulerer modning av sædceller.