For å avgjøre om det fins tumorvev i prostata, bruker legen en tynn nål for å fjerne vevsprøver fra prostatakjertelen, som deretter undersøkes under et mikroskop av en patolog. De fjernede vevsprøvene kalles «biopsi» (fra gresk av Bios = «liv» og Opsis = «å se»). Som regel tas det tilfeldige vevsprøver fra flere områder av prostatakjertelen da dette øker sannsynligheten for å treffe tumorvev.