Hvilken behandling som egner seg best for en prostatakreftpasient, avhenger av hvor aggressiv og utbredt sykdommen er på diagnosetidspunktet, men også av pasientens helsestatus, forventet levealder og selvfølgelig hva som er pasientens eget ønske.