Når man har fjernet prostata, dukker det gjerne opp mange spørsmål i forbindelse med tolking av funn (patologirapport) og hvilken betydning dette kan ha for livet videre, både når det gjelder livskvalitet, men også videre undersøkelser og eventuelle videre behandlinger.