For å avgjøre om det er tumorvev i prostata or å avgjøre om det er tumorvev i prostata, bruker legen en tynn nål for å fjerne vevsprøver fra prostata, som deretter undersøkes av patologen under et mikroskop. De fjernede vevsprøvene kalles «biopsie» (fra gresk av Bios = «liv» og Opsis = «å se»). Som regel, under prostata biopsi, blir vevsprøver tilfeldig fjernet fra flere områder av prostata kjertelen for å øke sannsynligheten for å treffe tumorvev. Patologen kan ikke bare se under et mikroskop om det er en svulst i biopsiene. Ved å nøye undersøke vevsprøvene, kan patologen også estimere hvor aggressiv svulsten er.

Viktig informasjon i biopsirapporten:

  • Hvor mange vevsprøver er affisert av tumor? Som regel tas vevsprøver fra flere områder av prostatakjertelen. For dette formål er prostata kjertelen delt inn i forskjellige regioner ved ultralyd eller MR (for eksempel et sjakkbrett). Antall biopsier tatt, delt på antall affiserte (berørte) biopsier kalles «tumortetthet». Viktig: Flere prøver kan også tas fra samme region. Ofte skjer dette for eksempel med en MRI-kontrollert biopsi, hvor et synlig fokus poengteres.
  • Hvor mye tumor er det i de enkelte biopsiene? Prosentandel tumorceller i en biopsi er også en viktig verdi. For dette er det viktig å vite størrelsen (lengden) på biopsiprøvene og lengden på de positive biopsiene.
  • Gleason-graden. Hvor aggressiv prostatakreft vokser, uttrykkes med Gleason-graden.

Mer informasjon om Gleason-graden finner du her.

Finn ut mer om prostata biopsi her.