For å avgjøre om det er tumorvev i prostata, bruker legen en tynn nål for å fjerne vevsprøver fra prostata, som deretter undersøkes av patologen under et mikroskop. Vevsprøvene kalles «biopsi» (fra gresk av Bios = «liv» og Opsis = «å se»). Som regel tas flere vevsprøver fra flere områder av prostatakjertelen for å øke sannsynligheten for å treffe tumorvev. Patologen undersøker om det er i svulster i biopsiprøvene under mikroskopet, og ved å undersøke tumorvevet nøye, kan patologen også estimere hvor aggressiv svulsten er.