Prinsippet for strålebehandling er å forårsake skade på cellenes arvemateriale DNA (= cellens genetiske materiale, praktisk talt dens blåkopi), ved ioniserende stråling — det vil si å ødelegge DNA-strengene i kreftcellene slik at de blir uleselige. Ved stråling påvirkes spesielt hurtigdelende celler. I tillegg til kreftceller, fins det også normale celler i denne kategorien, bl.a. i «urotelet». Urotelet er den foret som kler innsiden av de fraførende urinveiene; nyrebekken, urinleder, urinblære og urinrør).