Taxotere (Docetaxel) er et legemiddel for behandling av prostatakreft når kreften har spredt seg til andre deler av kroppen (metastatisk).