Vi er født med to ører og en munn, slik at vi kan lytte dobbelt så mye som vi prater.

Epiktetos
Gresk filosof

Hold deg oppdatert

Vil du lese våre gamle nyhetsbrev om prostatakreft?

Våre nyhetsbrev inneholder mye nyttig informasjon om prostatakreft: Diagnostikk, behandling og forskning. Nedenfor finner du nyhetsbrevene våre, fra det aller første vi sendte ut i 2019. De er sortert kronologisk etter dato og venter bare på at du skal lese dem. God lesing!

Progether nyhetsbrev, aug 2019

Inkontinens. Utmattelse. Potensproblemer. Infertilitet. Hetetokter. Lymfødem. Dette er kun noen eksempler på potensielle bivirkninger av prostatakreftbehandling. I dette nyhetsbrevet skal vi ta for oss seksuell helse etter prostatakreft, om hvordan man gjennom relativt enkle tiltak forhåpentligvis kan få bedre livskvalitet og seksualfunksjon.

Les mer

Progether nyhetsbrev, juni 2019

Her tar vi opp et spørsmål fra en bruker; Bør jeg avstå fra trening mens jeg er under hormonbehandling for prostatakreft? Fysisk aktivitet er kjent for å føre til en økning i testosteron, noe man forsøker å forhindre ved hormonbehandling. Vi går også inn på helsegevinstene ved fysisk aktivitet, og gode råd for å bli i bedre form og hvor du kan få hjelp.

Les mer

Progether nyhetsbrev, våren 2019

Det er med stor glede at vi endelig har lansert Progether på norsk og for norske prostatakreftpasienter. Riktignok i en noe begrenset versjon, men man kan allerede nå registrere alle undersøkelser og behandlinger

Les mer