Vitenskapelige samarbeidspartnere

Vi takker våre samarbeidspartnere for godt samarbeid. Her kan du lese om noen av våre prosjekter og partnere.

International Cancer Genome Project (ICGC)

Det fremste målet med dagens kreftforskning er å utvikle tilpassede behandlinger for hver kreftpasient slik at man kan unngå ineffektive eller overdreven behandling og uønskede bivirkninger.

Et viktig grunnlag for dette er kunnskap om de genetiske årsakene til hvordan kreft oppstår. Forskere ved International Cancer Genome Consortium (ICGC) forsker på den genetiske sammensetningen av 50 forskjellige kreftformer over hele verden. Forskerne fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland, USA, Canada, Australia og Kina jobber også sammen om avkode den genetiske koden til prostatakreft. Som forskningspartner er Progether plattform for integrering og analyse av kliniske data fra deltakere i studien.

ICGC.org

Visualisering av komplekse medisinske data

Kreftbehandling har blitt mye bedre de siste årene, og mange av disse sykdommene har nå et mye bedre utfall enn tidligere. Mange kreftsyke lever med kreft i mange år. I løpet av denne tiden samler de hver for seg verdifull erfaring med "kliniske data", som PSA-verdier eller biopsieresultater, men også resultater fra andre undersøkelser, behandlinger og bivirkninger. Hver mann får sin egen krefthistorie. For å kunne sammenligne pasienter med hverandre, har Progether sammen med forskere fra Fraunhofer IGD og TU Darmstadt, utviklet en algoritme som identifiserer pasienter med like karakteristikker, for så å sammenligne disse, og trekke verdifull informasjon ut av dette slik at man bedre kan forstå mekanismene bak prostatakreft og behandling. Denne kunnskapen bringes så tilbake til pasientene.

Young people frequently ask, ‘‘What does it take to make an important discovery?’’ I tell them, ‘‘To make an important discovery, you must pick an important problem’’. This was Dan Nathans’s advice, who was a Johns Hopkins Nobel Prize winner. Of course the next question is, ‘‘How do you find the important problems?’’ There are many approaches, but the one I personally have found successful was to listen to my patients. If they tell you something that sounds incorrect, or if they ask you a question for which you have no answer, this may be your opportunity for discovery. That´s how I discovered the technique of nerve-sparing prostatectomy to preserve continence and potency of most prostate cancer patients 40 years ago. I was simply interested in the outcome of my patients and asked them! No one knows more about certain aspects of a disease than the patient who has it. Yes, they can be wrong, but they can also be correct. So, listen to your patients and they may lead you in a direction in which no one else is going.

Progether is the next evolutional step towards a comprehensive global knowledge of prostate cancer. With Progether we can now listen to all patients! I am happy to support Progether and will listen carefully.

Professor Patrick Walsh
Mannen bak oppdagelsen av nervesparende prostataektomi, Johns Hopkins School of Medicine, USA
https://urology.jhu.edu/patrickwalsh/