Personvernerklæring

Sist oppdatert: 24. mars 2019

Firmaet Progether AS ("Progether", "virksomheten", "oss", "vi", eller "vår"), organisasjonsnummer 912164713, driver progether.com ("nettstedet" eller "tjenesten"). Denne personvernerklæringen forteller hvordan Progether samler inn og bruker personopplysninger.


Behandlingsansvarlig

Det er Progether AS som er behandlingsansvarlig, det vil si den virksomheten som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som er beskrevet i denne erklæringen.


Formål med databehandling

Vi samler inn og bruker data som er nødvendig for å levere tjenesten, samt bidra med helseopplysninger til forskning på bedre kreftbehandling. Vi lagrer kun de helsedata, personopplysninger og merknader som bruker selv velger å rapportere i tjenesten.


Loggfiler

Loggfiler er informasjon som nettleseren din sender hver gang du besøker vårt nettsted. Eksempler på loggdata kan være IP-adressen din, hvilken nettleser du bruker, tidspunktet for besøk, hvilket nettsted du kommer fra og handlinger utført på siden. Vi anonymiserer om mulig IP-adressene.


Informasjonsinnhenting og lagring

Tjenesten samler inn informasjon om helsestatus og nåværende eller tidligere sykdommer. Videre ber vi om din e-postadresse. Vi bruker epostadressen din kun for å kommunisere direkte med deg.

Innsamling av helseopplysninger er nødvendig for tjenesten Progether tilbyr deg som bruker.

Tjenesten er designet for å ivareta ditt personvern på best mulig måte, slik at du kan være så anonym som mulig. Vi spør for eksempel kun om hvilket land du bor i, om mulig også region og bosted (men ikke adresse) og hvor gammel du er (kun alder, ikke fødselsdato). Det eneste elementet vi ber om, som potensielt kan identifisere deg, er epostadressen din. For å beskytte deg, kan du benytte en epostadresse som ikke avslører identiteten din, det vil si en adresse som hverken inneholder navn eller annen personidentifiserbar informasjon.

I fritekstfeltene bør du vurdere hva slags informasjon du lagrer, slik at du ikke gjør det selv identifiserbar.

Dine helseopplysninger lagres i en database med en anonym brukeridentifikasjon. Epostadressen din krypteres og lagres i en separat database.

Dine opplysninger lagres så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene og administrere brukerforholdet, eller for å oppfylle lovpålagte plikter. Informasjon blir ikke videreformidlet til andre formål enn det som er oppgitt i denne erklæringen.


Elektronisk kommunikasjon og nyhetsbrev

Vi sender deg melding dersom tjenesten oppdateres, ved varsler relevant til dine helsedata, når det fins relevante spørreskjema vedørende din helsesituasjon, invitasjoner til kliniske studier og annet som kan fremme din helse. Vi sender ikke ut reklame for tredjeparts produkter eller tjenester.

Dersom du også abonnerer på våre nyhetsbrev, vil du få tilsendt dette på epost cirka en gang i måneden eller sjeldnere. Påmeldingen til nyhetsbrev må bekreftes ved å klikke på en lenke i e-post, såkalt dobbelt opt-in. Det er for at vi skal kunne dokumentere din påmelding til nyhetsbrevet. Du kan melde deg av nyhetsbrev og oppdateringer ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss.


Informasjonskapsler (cookies)

Progether bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere på en best mulig måte. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside og kan brukes i forbindelse med i forbindelse med webanalyse, innsending av skjemaer, og til innlogging og administrasjon av tjenesten.


Internasjonal dataoverføring

Vedlikehold og flytting av data til et annet datasenter kan skje ved behov og til steder der det er annen lovgivning enn her hjemme. Ved å bruke tjenesten aksepterer du at dine data flyttes mellom Norge og Tyskland og prosesseres der.


Eksterne lenker

Denne personerklæringen gjelder kun vårt nettsted. Nettstedet vårt kan inneholde lenker til eksterne nettsteder (nettsteder som ikke eies og / eller drives av Progether). Vi tar ikke ansvar for lenker til eksternt sideinnhold, og anbefaler deg å lese gjennom disse nettstedenes personvernerklæringer.


Sikkerhet

Data- og informasjonssikkerhet er svært viktig for oss og du skal være trygg på at dine opplysninger sikres på en god måte. Vi bruker markedets beste løsninger for å beskytte dine data, men ingen løsning er per i dag 100% sikker.

Vi har iverksatt omfattende fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre opplysningene på en best mulig måte.

  • All kommunikasjon til og fra våre tjenester er kryptert.

  • All informasjon lagres på sikre servere.

  • Vi innhenter, om ingen, så svært få personidentifiserbare opplysninger.

  • Epostadresser blir kryptert og lagret i en separat database.

Epost til og fra tjenesten passerer ulike servere på Internett under forsendelsen, og serveradministratorer kan da ved kontroll av epostservere, kunne se din epostadresse. Du kan bistå med å sikre tjenesten ved å være anonym. Det vil si at du registrerer deg med en epostadresse uten personlig identifiserbar informasjon, så som navn, adresse eller arbeidsgiver. Du legger heller ikke inn personlig data i tjenestens fritekstfelt. Vi ber også om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post til oss.


Rett til innsyn, retting, sletting og klaging

Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og du kan be oss rette eller supplere feilaktige opplysninger, og i gitte situasjoner også ha rett til å få slettet opplysninger dersom dette ikke gjør det umulig eller i alvorlig grad hindrer at målene med databehandlingen nås (forskning). Aggregert og anonymisert informasjon som er brukt i rapporter, statistikker, forskning og liknende, vil bestå. Ta kontakt med oss på epost til data-privacy@progether.com. For at vi skal vite at det er deg, må du benytte den samme epostadressen ved henvendelse til oss, som du har registrert i Progether.

Vi ber også om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post til oss. Dette kan du i stedet gjøre i tjenesten vår.

Vi forbeholder oss retten til å kontakte deg vedrørende dette. Vær oppmerksom på at vi i enkelte tilfeller må beholde noen eller alle opplysninger som ønskes slettes, i en utvidet periode som følge av lovgivning eller kontraktsmessige forhold. Da blokkeres tilgangen til dine data.

Sletting eller blokkering av data kan gjøre det umulig å bruke Progether.

Du har rett til å få utlevert en kopi av dine lagrede opplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Ved eventuell klage, har du også rett til å kontakte Datatilsynet.


Tilbaketrekning av samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke til bruk av dine aktuelle personopplysninger. Ettersom Progether er avhengig av å bruke dine data for å levere tjenesten til deg, vil tilbaketrekking av samtykke resultere i at kontoen din blir deaktivert og slettet. Unntak gjelder for samtykke til behandling av anonymiserte data til forskning. Tilbaketrekning av samtykke gjøres ved å sende epost til data-privacy@progether.com.


Kontaktinformasjon

En av våre viktigste oppgaver er å forvalte data på en trygg, brukervennlig og ansvarlig måte. Dersom du har spørsmål vedrørende vår dataforvaltning i forhold til GDPR og personopplysningsloven, må du gjerne kontakte oss på data-privacy@progether.com eller:

Progether AS Postboks 2179 1521 Moss