Jeg har tilbakevendende prostatakreft

Enkelte pasienter opplever dessverre at kreften blusser opp igjen etter at den tilsynelatende var helbredet med lokal terapi, som stråling, fokalbehandling eller operasjon. PSA-verdien stiger igjen (biokjemisk residiv), eller det oppdages kanskje spredning (metastaser) på steder utenfor prostata.

I Progether kan du legge inn om du har lokalresidiv, lokalavansert eller metastaserende prostatakreft, og få informasjon om hva det betyr og hvilke behandlingsformer som er tilgjengelige for akkurat deg.

Filmen viser hva som skjer når PSA-verdien stiger etter operasjon og kreften kommer tilbake. Filmen har tysk tale og er tekstet på norsk. Trykk på CC-knappen for å få norsk undertittel på filmen. Filmene i Progether er mer detaljerte enn de på hjemmesiden.

Selvrapportering og beslutningsstøtte for prostatakreftpasienter

Tegning av en menn som dokumenter sine kreftdata i Progether ved hjelp av en datamaskin.

I Progether kan du legge inn dine helsedata, som PSA- og testosteronverdier over tid, undersøkelser, behandlinger og utfall. Til gjengjeld vil du få informasjon tilpasset akkurat deg. I framtiden vil du også kunne sammenligne deg med andre pasienter med eksakt samme diagnose, se hva de har valgt og hvordan de har det. Vi håper du registrer deg, slik at du lærer mer om din sykdom og samtidig støtter kreftforskning med din kunnskap. Selvfølgelig helt anonymt.

Slik fungerer det...

Tegning av en mann som sitter ved datamaskinen og leser en artikkel i Progether.

Hold deg oppdatert på sykdommen din og få med deg de siste gjennombruddene i kreftforskningen. Utvikler sykdommen seg, får du informasjon over aktuelle behandlingsformer, slik at du kan diskutere alle detaljer med familien og legen din. Det er gratis å bruke Progether.