Jeg har prostatakreft

Prostatakreft er omtrent like forskjellig som vi mennesker. Derfor fins det heller ikke én type behandling som passer alle. Hva slags behandling som passer for deg, avhenger av hvor agressiv kreften er, og flere andre faktorer, som f.eks. almenntilstand, hvilke andre sykdommer du har og hvor gammel du er.

Tilgjengelige behandlingsformer er f.eks. aktiv overvåking, strålebehandling, operasjon, hormonbehandling, fokalbehandling, immunterapi, kjemoterapi eller symptomrettet behandling. Eventuelt en kombinasjon av flere. Registrer alle prøveresultatene dine i Progether, og se hva som er aktuelt for deg (Beslutningsstøtte kommer).

Vi har laget en film som enkelt beskriver prostatakreft: „Jeg har nylig fått prostatakreft“. Filmen har tysk tale og er tekstet på norsk. Trykk på CC-knappen for å få norsk undertittel på filmen.

Selvrapportering og beslutningsstøtte for prostatakreftpasienter

I Progether kan du legge inn dine helsedata, som PSA- og testosteronverdier over tid, undersøkelser, behandlinger og utfall. Til gjengjeld vil du få informasjon tilpasset akkurat deg. I framtiden vil du også kunne sammenligne deg med andre pasienter med eksakt samme diagnose, se hva de har valgt og hvordan de har det. Vi håper du registrer deg, slik at du lærer mer om din sykdom og samtidig støtter kreftforskning med din kunnskap. Selvfølgelig helt anonymt.

Tegning av en menn som dokumenter sine kreftdata i Progether ved hjelp av en datamaskin.

Slik fungerer det...

Hold deg oppdatert på sykdommen din og få med deg de siste gjennombruddene i kreftforskningen. Utvikler sykdommen seg, får du informasjon over aktuelle behandlingsformer, slik at du kan diskutere alle detaljer med familien og legen din. Det er gratis å bruke Progether.