Jeg er bekymret for prostatakreft

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn, og opptrer som regel midt eller sent i livet. Oppdages prostatakreften tidlig, er det en sykdom som oftest lar seg behandle.

Har du problemer med å tisse, blod i urinen eller må ofte på do, trenger ikke det å bety at du har kreft. Det kan være en betennelse (prostatitt) eller forstørret prostata (prostatahyperplasi). Prostatakreft i tidlig fase har ingen symptomer. Be fastlegen om en blodprøve (PSA-prøve) og en enkel rektalundersøkelse. Ved kreftmistanke blir du henvist videre.

Selvrapportering og beslutningsstøtte for prostatakreftpasienter

Tegning av en menn som dokumenter sine kreftdata i Progether ved hjelp av en datamaskin.

I Progether kan du legge inn dine helsedata, som PSA- og testosteronverdier over tid, undersøkelser, behandlinger og utfall. Til gjengjeld vil du få informasjon tilpasset akkurat deg. I framtiden vil du også kunne sammenligne deg med andre pasienter med eksakt samme diagnose, se hva de har valgt og hvordan de har det. Vi håper du registrer deg, slik at du lærer mer om din sykdom og samtidig støtter kreftforskning med din kunnskap. Selvfølgelig helt anonymt.

Slik fungerer det...

Tegning av en mann som sitter ved datamaskinen og leser en artikkel i Progether.

Hold deg oppdatert på sykdommen din og få med deg de siste gjennombruddene i kreftforskningen. Utvikler sykdommen seg, får du informasjon over aktuelle behandlingsformer, slik at du kan diskutere alle detaljer med familien og legen din. Det er gratis å bruke Progether.