En jeg kjenner har prostatakreft

Prostatakreft er en svært vanlig kreftsykdom. Faktisk får omlag 5000 menn prostatakreft i Norge hvert år. Er det en i ditt nærmiljø som er rammet, en kollega, nær venn eller partner, lurer du kanskje på hva du kan bidra med? Noen pasienter vil ikke prate om det, mens andre prater villig vekk. Se an situasjonen, og søk hjelp ved behov.

I Progether forsøker vi å hjelpe den enkelte pasient ved å informere ham om behandlingsvalg og hvilke muligheter han har for oppfølging. Han kan også se hva tilsvarende pasienter har gjort, og hvordan det gikk med dem (under utvikling). Dataene blir brukt til forskning på nye og bedre behandlingsformer for prostatakreft. Tips gjerne vennen din om Progether!

Du lurer kanskje på hva prostata er og hvor i kroppen den ligger? Det er lettere å snakke med noen om prostatakreft når man vet litt mer om sykdommen. I filmen forklarer vi det på en lettforståelig måte. Filmen har tysk tale og er tekstet på norsk. Trykk på CC-knappen for å få norsk undertittel på filmen. Filmene i Progether er mer detaljerte enn de på hjemmesiden.

Selvrapportering og beslutningsstøtte for prostatakreftpasienter

Tegning av en menn som dokumenter sine kreftdata i Progether ved hjelp av en datamaskin.

I Progether kan du legge inn dine helsedata, som PSA- og testosteronverdier over tid, undersøkelser, behandlinger og utfall. Til gjengjeld vil du få informasjon tilpasset akkurat deg. I framtiden vil du også kunne sammenligne deg med andre pasienter med eksakt samme diagnose, se hva de har valgt og hvordan de har det. Vi håper du registrer deg, slik at du lærer mer om din sykdom og samtidig støtter kreftforskning med din kunnskap. Selvfølgelig helt anonymt.

Slik fungerer det...

Tegning av en mann som sitter ved datamaskinen og leser en artikkel i Progether.

Hold deg oppdatert på sykdommen din og få med deg de siste gjennombruddene i kreftforskningen. Utvikler sykdommen seg, får du informasjon over aktuelle behandlingsformer, slik at du kan diskutere alle detaljer med familien og legen din. Det er gratis å bruke Progether.